Diagnoza ortoptyczna

Badanie ortoptyczne obejmuje m.in ocenę.:

 • ruchomości gałek ocznych,
 • ostrości widzenia do dali i bliży,
 • kąta zeza w badaniu na synoptoforze,
 • fiksacji,
 • widzenia obuocznego,
 •  konwergencji,
 • akomodacji,
 • stereoskopii.

Po wykonaniu badań omawiamy postawioną diagnozę, następnie tworząc indywidualny plan leczenia i przekazując wskazówki dotyczące ćwiczeń w domu. Przygotowujemy także dzieci do zabiegu operacyjnego, jak tez oferujemy rehabilitację po operacji.

Diagnostyka ortoptyczna skierowana jest do dzieci u których zauważamy:

 • Obniżoną ostrość wzroku, w szczególności występującej w jednym oku (niedowidzenie)
 • Z rozwiniętą choroba zezową w celu rozwinięcia, przywrócenia lub  utrwalenia widzenia  obuocznego
 • Przed i po operacji zeza
 • Trudności w koncentracji, dłuższej pracy wzrokowej
 • Mrużenie oczu, pocieranie, łzawienie
 • Obniżona koordynacja wzrokowo- ruchowa
 • Niechęć do pracy w bliskiej odległości

Najczęstsze zaburzenia widzenia?

 • zaburzenia akomodacji
 • obniżony zakres konwergencji
 • zez ukryty
 • obniżona motoryka oka
 • zaburzenia ruchów sakkadowych
 • niedowidzenie
 • zez jawny

Główne przyczyny zaburzeń widzenia u dzieci:

 • nieskorygowana wada wzroku
 • różnowzroczność
 • czynniki genetyczne
 • stres– w znaczący sposób obniża sprawność naszego widzenia obuocznego
 • duże przeciążenia wzrokowe – nadmierne korzystanie z mediów
 • zbyt długi czas spędzany patrząc w bliskich odległościach– dzieci coraz dłużej używają narządu wzroku w bliży, zarówno w szkole jak i poza nią, korzystając z telefonów komórkowych, tabletów, laptopów ale też czytając, odrabiając lekcje
 • ograniczenie doznań motoryczno- sensorycznych – dzieci obecnie coraz mniej czasu poświęcają aktywności fizycznej, przez co osłabiona jest również praca mięśni gałkoruchowych czy ruchów sakkadowych, co w znaczący sposób przyczynia się do słabszej lokalizacji bodźca i w konsekwencji obniżonej koordynacji wzrokowo- ruchowej

W gabinecie prowadzone są:
ćwiczenia pleoptyczne – leczenie niedowidzenia,
ćwiczenia ortoptyczne – leczenie zaburzeń widzenia obuocznego:

 • jednoczesnej percepcji,
 • fuzji,
 • widzenia stereoskopowego,
 • konwergencji,
 • akomodacji,
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rehabilitacyjne po zabiegu operacyjnym.

W gabinecie prowadzone są:
ćwiczenia pleoptyczne – leczenie niedowidzenia,
ćwiczenia ortoptyczne – leczenie zaburzeń widzenia obuocznego:

 • jednoczesnej percepcji,
 • fuzji,
 • widzenia stereoskopowego,
 • konwergencji,
 • akomodacji,
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rehabilitacyjne po zabiegu operacyjnym.

Ćwiczenia pleoptyczne
Stosowane w niedowidzeniu, ćwiczenia pleoptyczne pobudzają plamkę do lepszego widzenia, a ich celem jest przywrócenie dominującego znaczenia plamki w polu widzenia, czyli widzenia centralnego.

Wykonywane są przy użyciu eutyskopów, stymulatorów widzenia Camp (Campbella), cheiroskopów oraz lokalizatorów dźwiękowych.

Ćwiczenia ortoptyczne
Dobierane są przez ortoptystkę indywidualnie i dostosowywane specjalnie pod pacjenta. Celem ćwiczeń jest między innymi pobudzenie do pracy części mózgu, odpowiedzialnej za odbiór bodźców wzrokowych i ruchomość mięśni ocznych. Regularne ćwiczenia mają też pomóc w uzyskaniu prawidłowej akomodacji oczu i pełnego widzenia obuocznego.

Kompleksowe badanie ortoptyczne warto wykonać u każdego dziecka – jeszcze przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Wczesne wykrycie nieprawidłowości nie tylko zwiększy szanse na wyleczenie, ale równocześnie ułatwi naukę i pozytywnie wpłynie na stawiane postępy.