O nas

Witajcie, serdecznie

W Klinice doktor Elżbiety Zielińskiej został stworzony gabinet ortooptyczny dla namłodszych. 

Pani Ewelina Chaberek-Marczak, która jest dyplomowaną ortoptystką (NO1223314), optykiem, refrakcjonistką i pedagogiem specjalnym.
Jest również członkinią Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej. Absolwentką Warszawskiego Studium Służb Medycznych pod kierownictwem Dr. Ewy Oleszyńskiej – Prost. Ukończyłam również studia humanistyczne z zakresu pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
Swoje doświadczenia w zakresie pracy z dziećmi zdobywała u wybitnych ortoptystek w najlepszych gabinetach w Polsce, m. in. w Instytucie Oka w Warszawie, Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza przy ulicy Niekłańskiej w Warszawie na oddziale okulistycznym dziecięcym oraz w gabinecie ortoptycznym.
Od wielu lat pracuje w Przychodni Okulistycznej jak również w salonie optycznym „Kraina Oz” w Ostrołęce. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe na warsztatach, kursach i szkoleniach z zakresu pedagogiki i ortoptyki na terenie całego kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz dziećmi.W Przychodni okulistycznen doktor Zielińskiej oferuje również badania refrakcji, pomaga w doborze okularów oraz szkieł korekcyjnych, jako ortoptystka oferuje badania diagnostyczne, rehabilitację ortoptyczną oraz pleoptyczną.
Pomaga w ustawieniu gałek ocznych na wprost. Ma świadomość, że sukces prowadzonej terapii w głównej mierze uzależniony jest od zaangażowania pacjenta i specjalisty, dlatego też preferuję zajęcia indywidualne.